top of page

Generációváltás, kulcsember váltás, tulajdonosi háttérbe húzódás vagy tervezett cégeladás (exit)

Azonos vállalati problémakörök és lehetséges megoldásai több megközelítésben

Az 1989-ben lezajlott rendszerváltást követő pár évben több ezer vállalkozás jött létre Magyarországon. Akkoriban a tapasztalattal rendelkező 30-as és 40-es éveikben járó szakemberek számára ez kiemelten vonzó lehetőséget kínált.

Ennek eredményeképp mára hazánkban a családi vállalkozások vezetőinek átlagéletkora átlépte a 68 évet. A tulajdonosok, cégvezetők által felhalmozott szakmai tapasztalat, kapcsolat- és szokásrendszerek sokszor már szinte kibogozhatatlan szövevényé vált. Az ő aktív vezetői közreműködésükkel a vállalkozások jelenleg még jól működnek, de hamarosan nyugdíjas éveikre fognak koncentrálni. Az előttünk álló pár évben a 100 millió Ft-ot meghaladó árbevétellel rendelkező cégek több mint 50%-a generációváltásra, vagy külső, új vezető, kulcsember bevonására kényszerül. Sokuk számára ez már most sürgető, megoldandó feladat. Nem kérdéses, hogy a kkv-szektor ezen része elodázhatatlan lépések előtt áll, egyre égetőbb probléma a kulcsemberek esetleges kilépésével járó problémakör kezelése.

Nem is beszélve arról, hogy sok, ebben a témakörben érintett cégvezető életében ez a helyzet az exit, avagy kilépési üzletpolitika irányát is felveti. Tehát arra készül, hogy ha náluk a generációváltás, vagy a külső, megbízott cégvezető beillesztése nem preferált, akkor eladná az eddig felépített vállalkozását.

A kérdés az, hogyan lehet minderre megfelelően felkészülni?

Generációváltás, kulcsember váltás, tulajdonosi háttérbe húzódás vagy tervezett cégeladás (exit)
Generációváltás, kulcsember váltás, tulajdonosi háttérbe húzódás vagy tervezett cégeladás (exit)

A feladat nem könnyű

A kkv-szektorban működő vállalkozások számára a fent felvázolt problémakör (generációváltás, tulajdonosi háttérbe húzódás + külső cégvezető beillesztése, eredményes exit politika) komoly, igen összetett kihívást jelent. Ezt támasztják alá az európai tapasztalatok is, miszerint az utódlás csupán a vállalkozások mindössze egy harmadánál sikeres!

Miért jelent ekkora kihívást ez a problémakör?

A kis- és középvállalkozások esetében a tulajdonosi és döntéshozói szerep jellemzően összefonódik, ebből adódóan a vezetőváltásnál a tapasztalat, a kapcsolatrendszer, a működési folyamatok átláthatósága és a vállalkozás iránti bizalom is csökkenhet. A vállalkozás eddigi sikereinek és működési folyamatainak esszenciája a cégvezető fejében kialakult “virtuális rendszerben” fut. Ha a cég működésében ezen elemeket nem sikerül megfelelő módon, átlátható rendszerbe foglalni, és ezt a “virtuális rendszert” átgondolt ipari szoftveres környezetté fejleszteni, akkor könnyen alakulhat ki, egy addig jól prosperáló vállalkozás életében is válsághelyzet.

Generációváltás, kulcsember váltás, tulajdonosi háttérbe húzódás vagy tervezett cégeladás (exit)
Generációváltás, kulcsember váltás, tulajdonosi háttérbe húzódás vagy tervezett cégeladás (exit)

Hogyan játszik kulcsszerepet ebben az esetben az ipari szoftverfejlesztés

Első szakasz:

Fejlesztői együttműködéseink során a generációváltás, külső cégvezető beillesztése, eredményes exit politika előtt/alatt lévő vállalkozásoknál az első és talán legfontosabb feladat, hogy az eddig felhalmozott vállalkozói tudásvagyon elemeit szisztematikusan összegyűjtsük, rendszerezzük. A kapcsolati rendszer, jelenlegi termelési- és menedzsment folyamatok, erőforrások, különböző formában jelenlévő adatbázisok eddigi adatainak tervezett összegyűjtését célszerű már a későbbi fejlesztő szakemberek bevonásával végezni.

A második szakasz:

A rendszerbe gyűjtött információk és a vállalkozás üzleti céljainak ismeretében olyan megoldásba integráljuk ezeket, mely a szükséges/elégséges szintre csökkenti a tulajdonosi/cégvezetői személyi függést. Mindemellett ez a folyamat lényegesen magasabb szintre emeli a teljes szervezet, termelés, működés folyamatainak átláthatóságát és irányíthatóságát is.

Harmadik szakasz:

A fentiek által létrehozott rendszer bevezetésének szerves részeként lépésről-lépésre, ütemezett módon adható át a stafétabot, mint egy karmesteri pálca az új vezető számára. Ezzel a megoldással így az egyedi ipari szoftverfejlesztésen keresztül egyszerre 3 komoly kihívásra lehet hatékony megoldást találni:

  • A vezető/kulcsember személybeli váltása: A működés rendszerbe foglalásával átláthatóbbá, tervezhetőbbé és lényegesen zökkenőmentesebbé tehető maga a személybeli változás is. Hiszen a fentiekben felvázolt fejlesztési/együttműködési folyamat alatt átadható módon rögzítésre kerülnek a folyamatok, a kulcs paraméterek és azok miértje is.

  • Tulajdonosi háttérbe vonulás: Ezzel a megoldással a tulajdonos számára megnyílik egy olyan lehetőség is, amellyel a saját igényei szerint tud a rendszeres operatív munkából kontrollált módon egyre inkább háttérbe vonulni, átadva, delegálva az operatív vezetői feladatokat az arra kiválasztott szereplőnek.

  • Exit, tervezett cégeladás előkészítése: A vállalati működés megfelelő módon történő rendszerbe foglalásának 3. előny köre a cégérték növelés. A vállalkozás valós piaci értékét nagymértékben befolyásolja az, hogy milyen szinten van jelen a működésében, bárminemű személyi függőség. Rendelkezésre áll-e, a cég működését valóban kontroll alatt tartó, hatékony szoftveres támogatottság. Ezek nélkül a cég eladásánál nagyon nehéz kifizettethető értékre váltani a csak bizonyos emberek fejében lévő kidolgozott folyamatokat, know-how és hatékony működési modellt. A jól kidolgozott és bevezetett ipari szoftver ebben az esetben nem más, mint a cég élő működési, műszaki dokumentációja feketén-fehéren. Átlátható, érthető és ami legfontosabb, kézzelfoghatóvá teszi az értékteremtést, így magát az értéket is.

Amennyiben a tulajdonosi háttérbe vonulás, generációváltás, kulcsember váltás, tervezett cégeladás(exit), mint vállalati élethelyzet nálatok is, Önöknél is megoldandó feladat, lépjünk kapcsolatba! Munkatársaink aranyat érő tapasztalatokkal rendelkeznek ezen témakörhöz tartozó célravezető és leginkább zökkenőmentes megoldások területén.

K3 - Az ipari szoftverfejlesztő


106 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page